تاریخ شروع

9:30 ق.ظ

یکشنبه - 1398/11/27

تاریخ پایان

11:30 ق.ظ

یکشنبه - 1398/11/27

آدرس

کردستان-سنندج-سالن همایش های اداره تعاون استان کردستان

درباره رویداد

فرقی ندارد شما یک دانشجو باشید، مدرس، استاد، پزشک،مغازه دار، پدر، مادر و یا هر نقش و جایگاه دیگری که داشته باشید.

زندگی بدون هدف بدون معنی خواهد بود

بدون داشتن یک خواسته، به دنبال چه چیزی می گردیم؟

بدون داشتن یک هدف ، کنترل زندگی ما در دست چه کسی است؟

در جهانی که 97 درصد افراد بدون هدف زندگی می کنند، جایگاه ما چیست؟ شما هم ادامه دهنده راه دیگران هستید؟ فرزندان شما چطور بی هدف و سرگردان زندگی را آغاز و به پایان می رسانند؟

این کارگاه یک کارگاه چند ساعته با تاثیراتی چند صد ساله است، با شرکت در این کارگاه یاد می گیرید چطور و چرا هدف گذاری را یاد بگیرید و به دیگران هم یاد بدهید.

از این به بعد زندگی شما و اطرافیانتان با هدف و ارزشمندتر خواهد بود فقط با چند ساعت آموزش دیدن…این عالی نیست؟

اهداف یادگیری

  • یادگیری مغهوم هدف
  • چه چیزی هدف نیست
  • اهمیت اهداف
  • آموزش روش هدف گذاری
  • روش های نرسیدن به اهداف
  • آسیب های بی هدفی
  • تاثیرات داشتن هدف
  • نسل بعد از هدف گذاری
  • نسل چراغ بدست
  • ایده، اولویت، آزمایش و اقدام