12 آذر
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ صفحه اینستاگرامی - class_jahangiri

دوره مجازی اینستاگرام

27 بهمن
9:30 ق.ظ - 11:30 ق.ظ کردستان-سنندج-سالن همایش های اداره تعاون استان کردستان

کارگاه هدف گذاری