27 بهمن
9:30 ق.ظ - 11:30 ق.ظ کردستان-سنندج-سالن همایش های اداره تعاون استان کردستان

کارگاه هدف گذاری